Proœmium

Sacrosancta Romana, catholica et apostolica Ecclesia duo dierum festorum genera celebrat quorum unum stabilem in calendario locum retinet complectiturque festos dies qui semper statis anni temporibus recurrunt ideoque immobiles dici solent, alterum sedem habet mobilem, certis tamen dierum terminis conclusam, comprehenditque sacra diei festi Paschalis atque ex eo pendentium festorum dierum solemnia quæ idcirco mobilia appellantur. Ac priori quidem generi usus tantummodo mensium solarium est necessarius, nisi quis dixerit ideo etiam requiri lunares menses quod Ecclesia in choro antiquissima ac laudabili consuetudine in pronunciandis solemnitatibus et natalitiis martyrum, confessorum ac sanctarum virginum per totum annum in martyrologio, una cum quolibet die mensis solaris enunciet quoque diem mensis lunaris. In posteriori vero genere, quod nimirum a prisco Mosaicæ legis instituto ad nos manavit, necessario præter annum solarem lunaris et adhibendus est, propterea quod in eo observandum est et æquinoctium vernum et dies lunæ decima quarta primi mensis. Quoniam vero longo temporis progressu deprehensum est utrumque annum, solarem scilicet atque lunarem, iustam ac debitam magnitudinem non continere, factum est ut a concilii Nicæni temporibus ad nostram usque ætatem sæpenumero Pascha reliquosque dies festos mobiles contra conciliorum patrumque decreta Ecclesia celebraverit, quod suo loco planum faciam. Quapropter ut huiusmodi festi dies suis temporibus rite agitarentur, uterque annus corrigendus fuit. Et quidem erratis utriusque anni emendandis multi summi pontifices Romani, non pauca etiam concilia generalia plurimique viri gravissimi et in rebus mathematicis doctissimi, manum admovere tentarunt. Et enim ante annos 870 et eo amplius, errata in calendario Romano deprehenderat Venerabilis Beda Anglosaxo et post ipsum ante 250 annos vel amplius, Isacius Argyrus græcus scriptor; eadem postea longius prolapsa clarissime animadverterunt Campanus et Ioannes de Sacrobosco, ambo clarissimi fastorum ecclesiasticorum scriptores. De eisdem erratis ab Ecclesia Dei extirpandis Nicolaus Cusanus et Petrus de Aliaco uterque sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalis et Ioannes Regiomontanus mathematicorum sui temporis facile princeps, non pauca scripserunt. Postremo tempore concilii Lateranensis sub Leone X celebrati, complures in emendando calendario operam strenue navarunt, inter quos numerantur Paulus Middelburgensis episcopus Forosemproniensis, Ioannes Stoflerinus, Albertus Pighius Campensis et paulo post Lucas Gauricus episcopus Civitatensis et alii viri doctissimi et in mathematicis exercitatissimi; qui quidem omnes licet de anni magnitudine non solum iuxta usum Romanorum sed etiam Græcorum, Persarum, Ægyptiorum, Hebræorum et Arabum; item de mensibus, embolismis et de mensium annorumque mutatione ac varietate, necnon de cyclis lunaribus et plerisque aliis rebus ad calendarii restitutionem pertinentibus fuse satis ac subtiliter scripserint; nemo tamen (quod pace ipsorum dictum sit) assecutus est penitus, quod potissimum desiderabatur; quæ scilicet via, quæve ratio tenenda esset, ut tum solemnitas Paschalis cum aliis mobilius celebritatibus, tum festi dies immobiles, ad suam pristinam sedem restituerentur atque in eadem perpetuo sine notabili errore perseverare possent. Quidam enim sua correctione ritus ecclesiasticos (quod nulla ratione ferendum erat) perturbabant. Alii dum æquinoctium in propria sede curabant retinendum, lunam e proprio loco eiiciebant et e contrario, dum noviluniis prospiciebant, æquinoctium proprium domicilium cogebant deserere. Ex quo factum est ut alii fieri non posse asseverarent ut in calendario cyclus lunaris perpetuo duraturus describeretur atque æquinoctio simul firma stabilisque sedes assignaretur; cuius rei difficultatem suo loco exponemus. Solus Aloysius Lilius Hypsicroneus rem feliciter et non sine Dei Optimi Maximi benignitate assecutus est, cum talem cyclum excogitaverit, qui calendario semel inscriptus in perpetuum novilunia monstret, etiamsi ad retinendum in sua sede æquinoctium nonnumquam dies ex anno sit eximendus. Hanc ergo rationem Gregorius XIII felicis recordationis cum consensione totius orbis Christiani amplexus est et universis proposuit observandam, quod sane insigne factum atque illustre dignum est, quod grata posteritas memoriæ consecret sempiternæ. Per illud enim assecuta est respublica Christiana ut annus solaris atque lunaris æquato deinceps et concordi inter se calculo progrediantur ac dies festi tum stabiles tum mobiles suis temporibus rite ac legitime iuxta conciliorum, pontificum et patrum decreta peragantur, id quod tot concilia ac viri docti magnopere quidem desiderarunt, non tamen consequi potuerunt. Atque eamdem hanc rationem hoc volumine explicandam suscepimus ut nimirum omnes intelligant in quo tota vis ac ratio corrigendi calendarii Romani consistat et cur, repudiatis aliorum sententiis, una hæc Aloysii Lilii retenta sit. Quoniam vero uterque annus tum solaris tum lunaris est in pristinum statum restitutus, agemus priore loco de anno solari, posteriore deinde de lunari. Sed prius proponere visum est operæ pretium Compendium novæ huius rationis restituendi calendarium quod Gregorius XIII pontifex maximus ad reges principesque Christianos et maxime celebres universitates anno 1577 transmisit, tum ut apud posteros relinquatur eius memoria, tum vero maxime ut omnibus pateat quid in eo ab iis quibus cura commissa fuit calendarii emendandi mutatum sit. Deinde ipsum quoque calendarium Gregorianum perpetuum correctum quod Christiano orbi universo ab eodem pontifice anno 1582 propositum est subiungemus ne eius quoque memoria temporum vetustate aliquando intercidat, præsertim cum in hoc libro eius correctionis fundamenta rationesque simus exposituri. Postea ante omnia exponemus quid in sacris literis de Paschæ celebratione Iudæis a Deo per Moysem sit præceptum et quid de eadem a sanctissimis patribus conciliisque sancitum sit et qui factum sit ut nostro tempore toties in ea solemnitate a vero sit aberratum totiesque eadem contra patrum decreta conciliorumque sanctiones celebrata, adeo ut necessarium fuerit omnino annum et calendarium emendare, ne errata magis magisque in dies excrescerent et Pascha extra locum suum ita tandem extruderetur ut nullum amplius foret legitimum. Et quoniam anno 1588 adversus hæreticum quemdam satis longam novi calendarii apologiam edidimus, in qua necesse fuit omnia ferme huiusce restitutionis fundamenta explicare, transferemus ex ea in hoc volumen omnia quæ huic rei utilia atque opportuna iudicabimus; iure sine controversia nostro, quibus nemo, nisi fallor, existimare debebit interdictum esse suo maximeque proprio loco ea inculcare quæ magis haud dubie alieno posita fuerant. Ad extremum proponemus aliorum rationes restituendi calendarii easque confutabimus; brevissimasque ac facillimas regulas in computum ecclesiasticum in studiosorum gratiam adiiciemus.

Préface

On célèbre dans la très sainte Église romaine, catholique et apostolique, deux ensembles de fêtes; l'un se maintient à une époque fixe dans le calendrier et regroupe les fêtes qui reviennent à la même date chaque année et qui sont pour cela dites fixes; l'autre a une position variable, contenue cependant entre des jours limites précis, et comprend la grande fête de Pâques et les autres qui en dépendent, qui sont pour cette raison dites mobiles. Pour le premier ensemble de fêtes, on n'a besoin d'utiliser que les mois solaires, à moins qu'on ne dise que les mois lunaires sont eux aussi nécessaires parce que, selon le vénérable et très antique usage, l'Église, d'une seule voix, pour la proclamation des fêtes et des anniversaires des saints martyrs, confesseurs et vierges, énonce aussi l'âge de la lune, en même temps que la date, durant toute l'année à la lecture du martyrologe. Mais dans le second ensemble, qui nous est parvenu des très anciens préceptes de la loi mosaïque, l'année lunaire doit nécessairement être prise en considération en plus de l'année solaire, parce qu'on doit alors tenir compte, et de l'équinoxe vernal, et du quatorzième jour du premier mois lunaire. Puisqu'après une longue période de temps, il appert que l'année solaire et l'année lunaire n'ont exactement conservé, ni l'une ni l'autre, leur durée prévue, il s'ensuit qu'entre l'époque du concile de Nicée et la nôtre, l'Église a souvent célébré Pâques et les autres fêtes mobiles en contrevenant aux décrets des conciles et des pères, ce que je montrerai clairement plus loin. Les deux années devaient donc être corrigées afin que ces fêtes soient célébrées à leurs dates appropriées. C'est pourquoi bien des souverains pontifes romains, bien des conciles généraux aussi, de même que nombre d'hommes très sérieux et grands experts en mathématiques, ont tenté de travailler à la correction de l'année solaire et de l'année lunaire. En effet, il y a plus de 870 ans, l'Anglosaxon Bède le Vénérable avait constaté des erreurs dans le calendrier, et après lui, il y a plus de 250 ans, l'auteur grec Isaac Argyras faisait de même; un peu plus tard Campanus et Jean de Sacrobosco, deux très célèbres rédacteurs d'annales ecclésiastiques, ont très clairement constaté les mêmes erreurs. Nicolas de Cuse et Pierre d'Aliacus, deux cardinaux de la sainte Église romaine, et Jean de Regiomontanus, sans contredit le premier mathématicien de son temps, ont eux aussi beaucoup écrit sur ces mêmes erreurs à corriger dans l'Église de Dieu. Enfin, à l'époque du concile de Latran, tenu sous Léon X, de très nombreuses personnes ont œuvré activement à la réforme du calendrier, parmi lesquelles on compte Paul de Middelburg, évêque de Fossombrone, Jean Stofler, Albert Pigghe de Kampen, et un peu plus tard, Luc Gaurico, évêque de Civitate, et d'autres hommes très savants et très versés dans les mathématiques; mais bien que tous ceux-ci aient disserté abondamment et avec précision sur la durée de l'année, non seulement selon l'usage des Romains mais aussi selon celui des Grecs, des Perses, des Égyptiens, des Hébreux et des Arabes, bien qu'ils aient aussi amplement écrit sur les mois et les embolismes, sur les variations et les caprices des mois et des années, de même que sur les cycles lunaires et sur bien d'autres sujets reliés à la réforme du calendrier, aucun d'entre eux cependant (soit dit sans les offenser) n'a vraiment trouvé ce qu'on désirait le plus, à savoir une manière ou une méthode qui permettrait que la fête de Pâques et les autres fêtes, tant mobiles que fixes, soient ramenées à leurs emplacements originaux et qu'elles y demeurent perpétuellement sans erreur appréciable. Certains, par leur réforme, bouleversaient les rites ecclésiastiques, ce qui était tout à fait inacceptable. D'autres, alors qu'ils veillaient à rétablir l'équinoxe à sa juste date, chassaient la lune de la sienne, ou au contraire, alors qu'ils se préoccupaient des néoménies, forçaient l'équinoxe à abandonner sa demeure. Si bien que d'autres encore ont affirmé qu'il était impossible de déterminer dans le calendrier un cycle lunaire perpétuel tout en assignant une date stable et durable à l'équinoxe; nous exposerons plus tard la complexité de ce problème. Seul Luigi Lilio de Cirò y est parvenu avec succès, non sans l'aide de Dieu très bon et très grand, quand il a imaginé un cycle remarquable qui, s'il était inscrit une fois pour toutes au calendrier, indiquerait les néoménies pour toujours, même si on doit à l'occasion retrancher un jour à l'année pour maintenir l'équinoxe à sa date appropriée. C'est cette méthode que Grégoire XIII d'heureuse mémoire a accueillie avec enthousiasme, fort l'accord du monde chrétien tout entier, et qu'il a enjoint à tous d'adopter, ce qui fut fait très sagement parce que cela était bien mérité, ce pourquoi la postérité lui sera éternellement reconnaissante. De cette manière en effet, le monde chrétien est parvenu à ce que l'année solaire et l'année lunaire se déroulent désormais de concert et en harmonie, et à ce que les fêtes, tant fixes que mobiles, soient célébrées chacune en son temps selon les règles, conformément aux décrets des conciles, des pontifes et des pères, ce que précisément tant de conciles et d'hommes savants avaient vivement souhaité mais qu'ils n'avaient pu réussir. Aussi avons-nous entrepris dans ce livre d'expliquer ce système afin que tous comprennent en quoi consiste essentiellement la correction du calendrier romain, et pourquoi on a rejeté toutes les autres propositions pour ne retenir que celle de Luigi Lilio. Comme les années solaire et lunaire ont toutes deux été ramenées à leur état antérieur, nous traiterons en premier lieu de l'année solaire, puis en second lieu de l'année lunaire. Mais auparavant, il nous a semblé utile de présenter l'Abrégé de ce nouveau projet de réforme du calendrier que le souverain pontife Grégoire XIII a envoyé en 1577 aux rois, aux princes et aux plus illustres universités, d'abord pour que le souvenir s'en perpétue dans la postérité, mais aussi, et surtout, pour montrer clairement à tous ce qui en a été modifié par ceux qui ont eu la charge de réformer le calendrier. Nous joindrons aussi ensuite le calendrier grégorien perpétuel réformé lui-même, qui en 1582 a été présenté au monde chrétien par ce même pontife, afin que le souvenir ne s'en perde pas un jour, dans un avenir lointain, d'autant plus que nous exposerons par la suite dans ce livre les principes et la logique de cette réforme. Ensuite nous exposerons d'abord ce que Dieu, dans les Saintes Écritures, a ordonné aux Juifs par la voix de Moïse, et ce qui en a été consacré par les très saints pères et les conciles, et comment il se fait que si souvent à notre époque on s'éloigne de la vérité dans cet usage, et que si souvent les fêtes soient célébrées contrairement aux décrets des pères et aux canons des conciles, à tel point qu'il a été rendu absolument nécessaire de corriger l'année et le calendrier pour éviter que les erreurs ne s'aggravent encore plus de jour en jour, et que Pâques ne soit à la fin si bien chassé de sa place qu'il ne soit plus du tout conforme à la règle. Comme, en 1588, nous avons publié contre un certain hérétique une apologie passablement détaillée du nouveau calendrier, dans laquelle il fut nécessaire d'expliquer presque toutes les bases de cette réforme, nous en reproduirons ici tout ce que nous en estimons utile et approprié; à juste titre sans conteste, car personne, si je ne me trompe, ne jugera inadmissible d'insérer dans un endroit très approprié des textes qui l'avaient d'abord été dans un autre très certainement plus hostile. En dernier lieu, nous présenterons des projets de réforme proposés par d'autres personnes, et nous les réfuterons; nous exposerons aussi quelques règles très simples et très courtes du comput ecclésiastique pour en faciliter l'apprentissage.

Transcription et traduction: Rodolphe Audette

Retour à la table des matières de l'Explicatio.